Archiwalna strona projektu

Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

Nabór

Nabór uczestników do 4. edycji programu edukacji żeglarskiej rozpoczął się 20 stycznia 2016 roku i potrwa do 19 lutego. W każdym z ośrodku organizatorzy przygotowali po 100 miejsc dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat, biorących udział w szkoleniu w klasie Optimist oraz 50 miejsc dla dziewcząt i chłopców mających od 9 do 11 lat, którzy uczyć się będą żeglowania na deskach z żaglem. Zajęcia w klasie Optimist prowadzone będą w Szczecinie, Gdyni, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Natomiast w windsurfingu program będzie realizowany w Gdańsku, Sopocie, Warszawie i Kaliszu.

Finał ENERGA Sailing Cup 2015 (12).jpg

Uczestnicy ENERGA Sailing Edukacja są rekrutowani dwoma drogami. Połowa wszystkich miejsc w każdym ośrodku jest dostępna dla rodziców, chcących zapisać na zajęcia swoje dzieci.

Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

W odpowiedzi rodzic lub opiekun otrzyma wiadomość email zawierającą link potwierdzający rejestrację. O tym czy dziecko zostanie zakwalifikowane do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informację o przyjęciu uczestnika do programu przekażą rodzicom regionalni koordynatorzy programu w każdym z ośrodków.

Kandydaci, dla których zabrakło miejsca zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanych uczestników ich miejsca zajmować będą kolejne dzieci z listy rezerwowej.

Przy bezpośredniej rejestracji uczestnika przez rodzica konieczne będzie podanie danych osobowych i adresowych dziecka, kontaktowego numeru telefonu do prawnych opiekunów oraz wskazanie osób upoważnionych do odbierania dzieci po zajęciach.

Pozostałe miejsca zostaną obsadzone na drodze zgłoszeń zainteresowanych szkół. W tym przypadku również decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Rejestracji szkoły może dokonać dyrektor lub nauczyciel.

O zakwalifikowaniu danej szkoły oraz liczbie przyznanych miejsc informować będą bezpośrednio regionalni koordynatorzy ENERGA Sailing.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru i przebiegu programu znajdują się w regulaminach: dla klasy Optimist tutaj i dla windsurfingu tutaj. Akceptacja regulaminu jest konieczna przy rejestracji zgłoszenia uczestnika indywidualnego lub szkoły.

Ważne: zajęcia edukacji żeglarskiej w ramach programu Energa Sailing są adresowane do nowych adeptów żeglarstwa. W zajęciach nie mogą brać udziału dzieci, które były już uczestnikami programu ani członkowie klubów i sekcji żeglarskich.